Υπηρεσίες Στελέχωσης Απαιτητικών Κλάδων

 

Οι σύμβουλοι της Talis WFM ειδικεύονται στη στελέχωση θέσεων με υποψήφιους όλων των επιπέδων (entry level, mid-level, senior level) και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 

Ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και με γνώμονα τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, η Talis WFM έχει αποκτήσει εξειδίκευση στον κλάδο της Πληροφορικής, γνωρίζοντας σε βάθος τόσο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης, οι σύμβουλοι της Talis WFM εντοπίζουν και ανατροφοδοτούν διαρκώς τους κορυφαίους υποψήφιους του κλάδου, εξασφαλίζοντας στους πελάτες – συνεργάτες της το προβάδισμα για τον εντοπισμό του καταλληλότερου στελέχους που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής τους.

 

Η Talis ΑΕ μέσω της υπηρεσίας Talis Διαχείριση Διαδικασίας Προσλήψεων, ενημερώνει τους πελάτες της για νέα junior/senior στελέχη Πληροφορικής με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Προγραμματιστές , απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με γνώσεις και σύγχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε:

BACK END DEVELOPMENT:

HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, RUBY, JAVA,DATABASES (MySQL, SQL SERVER), ANDROID – REST API (PHP-ANDROID), DESIGN PATTERNS (using Java), HTPP Networking (using Java), APPLICATION SERVERS, Web Development – JSP – Servlets.

FRONT END DEVELOPMENT:

HTML, CSS, JAVASCRIPT , JQUERY, HTML5, CSS3, ANGULAR JS, DATABASES (MySQL, SQL SERVER), ANDROID , GIT VERSIONING- REST API (ANDROID), AGILE.

MICROSOFT ASP.NET DEVELOPERS:

HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, HTML5, CSS3, .NET Programming Fundamentals, C#, Programming Web Applications with ASP.NET, Incorporating Relational Databases (SQL SERVER)

IT ADMINISTRATORS:

Ανάπτυξη Σχεσιακών Βάσεων με SQL SERVER ή Mysql. T-SQL – ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΕΝΤΟΛΕΣ DML – DDL- STORED PROCEDURES – USER DEFIDED FUNCTION – Microsoft Analysis Services και Microsoft Reporting Services.