Συμμόρφωση με τον GDPR

 

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και Ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα (φτάνουν τα 20.000.000 ή το 4% του «τζίρου») για υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία. Προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης συλλογικών αγωγών. Οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου πρέπει να “προσαρμοστούν” με GDPR και να προχωρήσουν σε συμμόρφωση και ορισμό ΥΠΔ (υπεύθυνο προστασίας δεδομένων – DPO) εφ’ όσον απαιτείται.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρήσεις που θέλουν διαχειριστούν συνολικά τη συνεργασία με εταιρείες Outsourcing, αλλά και να οριοθετήσουν την απλή προσαρμογή εφ’όσον πρόκειται για Π.Μ.Ε.

Η Talis WFM:

– Συνεισφέρει στην ανάπτυξη στρατηγικής και αναλαμβάνει το project management των έργων

– Σχεδιάζει το πλαίσιο συνεργασίας

– Παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών

– Αναθεωρεί τις ανάγκες της επιχείρησης

– Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης

– Παρέχει υπηρεσίες DPO μέσω συνεργατών της

Γιατί Talis WFM:

– Μεγάλη εμπειρία από πληθώρα διαφορετικών έργων και οργανισμών

– Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών

– Σύνταξη πλαισίου λειτουργίας και νομικής συμμόρφωσης

– Εγγυημένο Project Management