Επαγγελματικός προσανατολισμός νέων

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών ξεκινάει από το νηπιαγωγείο. Η απόφαση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα.

 

H Talis WFM, μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς η δημιουργική συμβολή της στη χάραξη της επαγγελματικής πορείας των νέων δημιουργεί τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο.

 

Επικοινωνήστε για να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας.