Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο ορισμός του είναι υποχρεωτικός κατά περίπτωση. Τα στοιχεία του γνωστοποιούνται στην εποπτική Αρχή(ανεξάρτητη αρχή Π.Δ.). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, όχι αποφασιστικός. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Διοίκηση Ωστόσο, ο DPO πρέπει να αξιοποιείται ουσιαστικά από τον Οργανισμό (πρέπει να διασφαλίζεται ότι συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων), ώστε η επιχείρηση ή ο οργανισμός να “θωρακίζεται” απέναντι στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, αλλά και σε “κακόβουλες” διεκδικήσεις απο ιδιώτες.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρήσεις που θέλουν διαχειριστούν συνολικά τη συνεργασία με εταιρείες Outsourcing, αλλά και να οριοθετήσουν την απλή προσαρμογή εφ’όσον πρόκειται για Π.Μ.Ε.

Η Talis WFM:

– Συνεισφέρει στην ανάπτυξη στρατηγικής και αναλαμβάνει το project management των έργων

– Σχεδιάζει το πλαίσιο συνεργασίας

– Παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών

– Αναθεωρεί τις ανάγκες της επιχείρησης

– Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης

– Παρέχει υπηρεσίες DPO μέσω συνεργατών της

Γιατί Talis WFM:

– Μεγάλη εμπειρία από πληθώρα διαφορετικών έργων και οργανισμών

– Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών

– Σύνταξη πλαισίου λειτουργίας και νομικής συμμόρφωσης

– Εγγυημένο Project Management