Συμβουλευτική καρίερας

Η αναζήτηση του «ιδανικού» επαγγελματικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη και συχνά ανεκπλήρωτη υπόθεση για πολλούς επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής για την απασχόληση έχουν ως στόχο την απόκτηση επαγγελματικής ισορροπίας και επιτυχίας. Η εξατομικευμένη διαχείριση στοχεύει στην χαρτογράφηση μιας καριέρας μας προοπτική και επιτυχία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το επαγγελματικό σας μέλλον… Πραγματοποιούνται συνεδρίες με ψυχολόγο & επαγγελματικό σύμβουλο