ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

TALIS Α.Ε.:


H εταιρεία Talis ιδρύθηκε το 2009 ως νέο μέλος του ομίλου εταιρειών MASTER με κύριο αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Αξιοποιώντας το έμπειρο δίκτυο συνεργατών της επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση του τρίπτυχου Ανθρώπινο Κεφάλαιο- Αποτελεσματικότητα- Κόστος Απασχόλησης.

Talis για επιχειρήσεις:

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε απαιτητικά έργα σε Ανθρώπινο Δυναμικό προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού.

Talis για υποψηφίους:

Ο Ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί κεφάλαιο για κάθε οργανισμό και στην Talis φροντίζουμε να βελτιώνονται καθημερινά τα στελέχη που αναζητούν την υποστήριξη ενός έμπειρου συμβούλου για τη συνέχιση επιτυχούς σταδιοδρομίας.

Η Talis διαφέρει γιατί η εμπειρία των στελεχών της συνθέτει ευρύ γνωστικό αντικείμενο, εξασφαλίζοντας την επιτυχία των έργων που αναλαμβάνει. Στην Talis πιστεύουμε ότι η συνεχής επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Εργαζόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στοχεύοντας στην αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας.

Με άξονα τη βασική μας φιλοσοφία για γεφύρωση των εργασιακών ισορροπιών:

Διαθέτουμε υπηρεσίες Career Management για στελέχη & HR Οutsourcing για επιχειρήσεις.

Δημιουργούμε το πρώτο ελληνικό δίκτυο ικανών και αξιόλογων στελεχών όλων των ειδικοτήτων και επιπέδων, εξυπηρετώντας άμεσα τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις υπηρεσίες πρόσθετης αξίας που στοχεύουν στην διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Σκοπός μας η ανάπτυξη άρρηκτης σχέσης με τους οργανισμούς που αναζητούν υποστήριξη στη Διαχείριση των έργων Ανθρώπινου Κεφαλαίου μέσω:

Της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας σε σύγχρονες πρακτικές/ πιστοποιήσεις.

Της ενίσχυσης των εταιρικών δομικών διαδικασιών.

Της εφαρμογής σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών ευέλικτης απασχόλησης.

MASTER A.E.:


Η MASTER A.E. ιδρύθηκε το 1994 και είναι από τα πρώτα Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που πιστοποιήθηκαν. Το 2005 και στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του ομίλου απορρόφησε το ενεργητικό της MASTER PLAN ΕΠΕ (εταιρία του Ομίλου που ιδρύθηκε το 1984 με αντικείμενο τη συμβουλευτική, την έρευνα και την ανάπτυξη). Διαθέτει έξι υποκαταστήματα στον Ελλαδικό χώρο: Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Αγρίνιο, Κορινθία και δύο στην Αττική. Από την ίδρυσή της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κλάδου της, διαθέτοντας την αρτιότερη και πλουσιότερη υποδομή τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έμψυχο δυναμικό (διοικητικά στελέχη, επιστημονικό δυναμικό και έμπειρους συμβούλους εκπαίδευσης). Οι συνεργάτες μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην ειδικότητά τους, έχοντας διακριθεί σε θέσεις κλειδιά της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προσφέροντας έτσι τα μέγιστα, στην επαγγελματική κατάρτιση και τη συμβουλευτική ΜΜΕ και οργανισμών.

Στην ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα περισσότερες από 3.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης επιδοτούμενης και αυτοχρηματοδοτούμενης, καταρτίζοντας συνολικά 3.300 άνεργους και 6.500 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις πιστοποιημένες δομές μας σε ολόκληρη την επικράτεια. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, πολυεθνικές, ΟΤΑ, διοικητικές περιφέρειες, ΥΠΑΚΠ, ΥΠΑΝ, ΥΠΤΑΝ κ.λ.π.

Στη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, την τεχνική υποστήριξη και τις τεχνολογίες, υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα πλήθος ιδιόμορφων και απαιτητικών έργων, on the job υποστήριξης, αποτύπωσης στοιχείων, επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου πληροφοριών, οργάνωσης – ανάπτυξης, ανάλυσης απαιτήσεων, αξιολόγησης και τεχνολογικής αναδιοργάνωσης. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται Νομαρχίες, Δήμοι, Ξενοδοχειακές ενώσεις, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οργανισμοι (ΕΟΜΜΕΧ,ΟΣΕ,ΟΤΕ..), υπουργεια κ.α. Στους συνεργάτες μας συμπεριλαμβάνονται διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη – MANAGERS, καθώς επίσης Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά ιδρύματα.

Στη MASTER γνωρίζουμε τις ανάγκες των ΜΜΕ και των οργανισμών, μετά από υλοποίηση πλήθους ολοκληρωμένων ενεργειών. Έχουμε δραστηριοποιηθεί και καλύπτουμε τόσο συνήθη και βασικά αντικείμενα συμβουλευτικής και κατάρτισης όσο και εξειδικευμένα θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης, νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα διοίκησης.