ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

TALIS Α.Ε.:


H εταιρεία Talis ιδρύθηκε το 2009 με κύριο αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Αξιοποιώντας το έμπειρο δίκτυο συνεργατών της επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση του τρίπτυχου Ανθρώπινο Κεφάλαιο- Αποτελεσματικότητα- Κόστος Απασχόλησης.

Talis για επιχειρήσεις:

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε απαιτητικά έργα σε Ανθρώπινο Δυναμικό προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού.

Talis για υποψηφίους:

Ο Ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί κεφάλαιο για κάθε οργανισμό και στην Talis φροντίζουμε να βελτιώνονται καθημερινά τα στελέχη που αναζητούν την υποστήριξη ενός έμπειρου συμβούλου για τη συνέχιση επιτυχούς σταδιοδρομίας.

Η Talis διαφέρει γιατί η εμπειρία των στελεχών της συνθέτει ευρύ γνωστικό αντικείμενο, εξασφαλίζοντας την επιτυχία των έργων που αναλαμβάνει. Στην Talis πιστεύουμε ότι η συνεχής επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Εργαζόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στοχεύοντας στην αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας.

Με άξονα τη βασική μας φιλοσοφία για γεφύρωση των εργασιακών ισορροπιών:

Διαθέτουμε υπηρεσίες Career Management για στελέχη & HR Οutsourcing για επιχειρήσεις.

Δημιουργούμε το πρώτο ελληνικό δίκτυο ικανών και αξιόλογων στελεχών όλων των ειδικοτήτων και επιπέδων, εξυπηρετώντας άμεσα τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις υπηρεσίες πρόσθετης αξίας που στοχεύουν στην διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Σκοπός μας η ανάπτυξη άρρηκτης σχέσης με τους οργανισμούς που αναζητούν υποστήριξη στη Διαχείριση των έργων Ανθρώπινου Κεφαλαίου μέσω:

Της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας σε σύγχρονες πρακτικές/ πιστοποιήσεις.

Της ενίσχυσης των εταιρικών δομικών διαδικασιών.

Της εφαρμογής σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών ευέλικτης απασχόλησης.