Οργάνωση τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

«Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σύγχρονο στοίχημα για κάθε οργανισμό. Η Talis WFM μπορεί να συνεισφέρει εποικοδομητικά στην οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας εταιρείας. Εάν για σας η πρόσληψη ενός έμπειρου Διευθυντή Προσωπικού αποτελεί απαγορευτικό κόστος, η Talis WFM μπορεί να γίνει ο έμπιστος συνεργάτης που θα διαχειριστεί το δυναμικό της εταιρείας αλλά και τις απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της».

Που απευθύνεται:

Σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα προσωπικού, ωστόσο χρειάζονται ένα οριοθετημένο πλαίσιο διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη καθημερινή λειτουργία τους.

Η Talis WFM :

– Σε συνεργασία με τη διοίκηση αναπτύσσει ή/και βελτιώνει τις διαδικασίες διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

– Καταγράφει τις εγνωσμένες ανάγκες

– Αξιολογεί τις υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές

– Συνεργάζεται άμεσα με τον οριζόμενο από την επιχείρηση υπεύθυνο

– Παραδίδει το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση κόστους/παραγωγικότητας

– Διαμορφώνει το πλαίσιο αναγκών στελέχωσης ανά θέση εργασίας

– Εντάσσει ομαλά τις αλλαγές στον οργανισμό

– Υποστηρίζει τους πελάτες για έξι μήνες μετά το πέρας της υλοποίησης

Γιατί Talis WFM :

– Ενσωμάτωση στην καθημερινή λειτουργία αποδεδειγμένων πρακτικών διοίκησης προσωπικού

– Οφέλη από τη γνώση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων προς το κοινό συμφέρον εργοδότη – εργαζόμενου

– Δημιουργία κοινής εταιρικής κουλτούρας

– Μείωση του κόστους λειτουργίας