Διαχείρηση κρίσεων

Στο περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων γίνονται μεγάλες αλλαγές. Οι ζυμώσεις προκαλούν εντάσσεις και συχνά οι εντάσσεις δημιουργούν ρήξεις. Με την Talis WFM μπορούν οι αλλαγές να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Εμπιστευτείτε μας τα ζητήματα που σας απασχολούν και η διαχείριση της μετάβασης θα επιφέρει την ανάπτυξη. Στη Talis WFM πιστεύουμε ότι ο διάλογος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας. Είμαστε δίπλα σας να διαχειριστούμε ψύχραιμα τις «δύσκολες» καταστάσεις.

Που απευθύνεται:

Σε κάθε επιχείρηση που αναγκάζεται ή επιθυμεί να αλλάξει δομικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της.

Η Talis WFM:

– Συνεργάζεται με τη διοίκηση και παρέχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών

– Υποστηρίζει την ανάπτυξη της στρατηγικής διαχείρισης της αλλαγής

– Διαχειρίζεται αλλαγές θέσεων ή ρόλων

– Διευθετεί ζητήματα καταγγελιών συμβάσεων

– Διαχειρίζεται θέματα προσαρμογής αποδοχών

– Διαπραγματεύεται με συλλόγους/σωματεία

Γιατί Talis WFM:

– Συντονίζει όλο τον κύκλο διαχείρισης της αλλαγής

– Προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση

– Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζομένους και με στόχο την αποτροπή των ρήξεων

– Διασφαλίζει την υλοποίηση των αποφάσεων, περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό τις απώλειες της εταιρείας