Διαχείρηση διαδικασίας προσλήψεων

Η Talis WFM αντιλαμβάνεται την πρόκληση της σωστής διαχείρισης της διαδικασίας εξεύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και σας υποστηρίζει σε όλα τα στάδια στοχεύοντας στην εξοικονόμηση χρόνου. Η συνεργασία μαζί μας μπορεί να διευκολύνει και να επισπεύσει το χρόνο στελέχωσης του νέου ρόλου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε εταιρείες που δεν θέλουν να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο και πόρους στη διαχείριση του κύκλου ανεύρεσης και πρόσληψης προσωπικού.

Η Talis WFM:

– Συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να βρείτε άμεσα το κατάλληλο στέλεχος

– Συνεισφέρει στη στρατηγική οριοθέτηση του νέου ρόλου

– Αναλαμβάνει τη διαχείριση αγγελιών

– Διεκπεραιώνει και κατηγοριοποιεί τα εισερχόμενα βιογραφικά

– Διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων

– Καταχωρεί τα αποτελέσματα

Γιατί Talis WFM:

– Γρήγορη εξεύρεση υποψηφίων

– Επαγγελματική διαχείριση της διαδικασίας προσφορών

– Αποτελεσματική διαδικασία συνεντεύξεων

– Εξοικονόμηση εσωτερικού κόστους